O nás

MUDr. Martin S k l e n s k ý, CSc.

Dobrý den,
vítám Vás na webových stránkách své privátní ortopedisko-traumatologické ambulance, kterou provozuji od r. 1993 v dnešním
Centru lékařské péče s.r.o. v Brně - Řečkovicích na ul. Vránova 172
Souběžně působím jako ordinář na
I.ortopedické klinice FN u sv. Anny v Brně na ul. Pekařská 53

Nabízím a poskytuji:
- komplexní diagnostiku a léčbu nemocí a úrazů pohybového aparátu (privátní ortopedicko-traumatologická ambulance Brno, Vránova 172)

- operační léčení nemocí a úrazů pohybového aparátu včetně implantací totálních kloubních náhrad
/I. ortopedická klinika FN u sv. Anny, Brno, Pekařská 53)

Hlavní výhodu tohoto „souběhu“ praxí spatřuji v komplexnosti v přístupu k pacientovi, kterému mohu, po ambulantním vyšetření a léčení v privátní ordinaci, nabídnout i provedení operačního výkonu (pokud je indikován) na I. ortopedické klinice u sv. Anny v Brně a pooperační doléčení a sledování opět v privátní ambulanci.
Po 18 letech si dovoluji konstatovat, že drtivá většina mých pacientů je s tímto modelem velmi spokojena, protože zná z ambulance svého operatéra, kterému důvěřuje. V neposlední řadě také nemocní ušetří mnoho času tím, že nemusí obcházet další lékaře.

Vyšetření a léčba v mé privátní ordinaci jsou hrazeny zdravotními pojisťovnami, se kterými mám návázán smluvní vztah:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
211 - Zrdavotní pojišťovna Ministerstva vnitra
215 - Revírní bratrská zdravotí pojišťovna
217 - Metal-Aliance zdravotní pojišťovna

Rovněž hospitalizace a operace na I.ortopedické klinice u sv. Anny v Brně jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami dle platné úhradové vyhlášky.